Enerji sarfiyatı düşüktür. Hız ayarlıdır. Yüksek ürün kapasitesi sağlanır. Kaçaksız ürün elde edilir. Aşınma azdır. Kolay bakım yapılır.

Başlıca Sınıflandırılabilir Hammaddeler
• Çimento
• Kuvars
• Feldspat
• Kalsit
• Kömür
• Bentonit
• Perit
• Talk
Highslide JS


Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS